Singi: www.singi.rs

Poreklo imena

Ime SINGI ima korene u dalekoj istoriji i vezano je za najstarije nazive Beograda. O nastanku ovog imena postoji nekoliko interesantnih verzija.

Prema grčkom pesniku Apoloniju sa Rodosa (Argonautika) Singi je ime starog ratničkog keltskog plemena koje je oko 240. godine pre nove ere osnovalo prvo naselje na teritoriji današnjeg Beograda, a koje se zvalo SINGIDUNUM (Singi - naziv plemena, dunum - grad, naselje). Naselje je, prema ovom izvoru bilo smešteno na steni Kauliak* (današnji Kalemegdan) ispod koje se "račva Dunav ". (Istini za volju, prvo naselje na široj teritoriji Beograda nastalo je između 2400. i 2300. godine pre nove ere, u vreme neolita; bila je to čuvena Vinčanska kultura; naziv ovog naselja nije poznat).

Po drugoj verziji koja ima jace istorijsko utemeljenje, Kelti koji su se po povratku sa neuspešnog pohoda na Heladu (240. p.n.e.) zadržali na bregu iznad ušća Save u Dunav i osnovali naselje, zapravo su se zvali Skordisci. Po ovom izvoru ime SINGI je jos starije i potiče od Dačana ili Tračana i nije tačno razjašnjeno njegovo značenje. Neki čak tvrde da SINGI znači "ušće reka". Međutim, grad koji su Skordicsi osnovali se u svakom slučaju zvao SINGIDUNUM, iako se po ovim izvorima nije nalazio na mestu današnjeg Kalemegdana, odnosno Beogradske tvrđave. Kopljanik u trku, predstavljen na prepoznatljivom znaku firme, pored istorijskih konotacija vezanih za ime SINGI, takođe označava dinamiku i maksimalne domete koje SINGI u svom radu želi da dosegne.

* Zahvaljujemo se vernom korisniku Milanu Miljuševiću koji nam je ukazao na tačan naziv stene Kauliak(os), kao i na zanimljiv detalj, da se u stihovima 4. pevanja Argonautike spominje i planina Angurion, što je verovatno današnja Avala.

kaspersky platinum partner cl27 gdata